Logo
Szkoła Podstawowa w Zielinie
47-370 Zielina, ul. Prudnicka 8
tel. 77 4668 488
  
 

Charakterystyka


MYŚLOGRAFICZNY LEKTUROWNIK


We współczesnej szkole istnieje potrzeba wprowadzenia zmian, które pójdą w parze z potrzebami młodego pokolenia, rynku pracy, samorozwoju. Stąd też konieczność wprowadzenia na zajęciach edukacyjnych takich metod form pracy, które wyzwolą w uczniu i w nauczycielu motywację i pokłady kreatywnego podejścia do procesu dydaktycznego.

Myślografia to wizualizacja myśli, czyli sposób na tworzenie notatek z lekcji czy streszczeń z książek. To też sposób na opracowanie wiedzy przed egzaminami. Metoda ta ma dwie podstawowe zalety pobudza kreatywność i ułatwia zapamiętywanie. Wykorzystanie tej metody jest niezwykle trafne, gdyż mózg człowieka lepiej reaguje na obraz niż treść.

Nowatorskie spojrzenie na edukację to sposób uczenia się rozumiany jako działanie ucznia. Wprowadzenie podczas omawiana lektur graficznego sposobu zawartych w nich treści sprawi, że uczeń będzie chętnie uczestniczył w zajęciach i aktywnie brał w nich udział. Przyniesie to zmianę w sposobie postrzegania siebie jako ucznia, który z odtwórcy stanie się kreatywnym, samodzielnym i pełnym zapału twórcą swojego procesu kształcenia.

Innowacja "Myślograficzny lekturownik" jest moją odpowiedzią na coraz mniejsze zainteresowanie uczniów książką, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z wprowadzenia notatek w formie myślografii czyli wizualizacji myśli, co pozwoli uczniom zapamiętać więcej i szybciej.

Autorka i realizatorka innowacji: Anna Piecha