Logo
Szkoła Podstawowa w Zielinie
47-370 Zielina, ul. Prudnicka 8
tel. 77 4668 488
  
 

Rowerem do emerytury ...


We wtorek, 1 września 2020r. w SP w Zielinie podczas inauguracji nowego roku szkolnego, pani dyrektor szkoły Marzenna Stein, rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły pożegnali odchodzącą na emeryturę nauczycielkę – Urszulę Płowucha. Pani dyrektor podsumowała lata pracy nauczycielki. W przemówieniu podkreślała ciepło, serdeczność i zasługi dla szkoły jakie pozostawiła odchodząca na emeryturę nauczycielka. Były kwiaty, uśmiechy i łzy wzruszenia ....
Pani Urszula Płowucha – jako nauczyciel dyplomowany, związana była ze szkołą w Zielinie prawie całe swoje życie. Przepracowała w niej 37 lat. Swoją drogę zawodową związała ze szkołą rozpoczynając przygodę edukacyjną w 1983 roku. Pełna zapału i wiedzy zdobytej na Uniwersytecie Opolskim na wydziale filologicznym rozpoczęła pracę jako nauczyciel języka rosyjskiego uczestnicząc w licznych zmianach jakie miały miejsce w placówce.
W trakcie swojej kariery zawodowej postrzegano ją jako sumiennego, odpowiedzialnego i twórczego nauczyciela i wychowawcę. O tym, że nauczanie było nie tylko wyuczonym zawodem ale i pasją świadczy jej ogromne zaangażowanie w pracę z dziećmi, ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji. Jej pasją było zamiłowanie do języków, szczególnie do rosyjskiego, polskiego, śląskiego. Ukończyła studia podyplomowe z języka polskiego, uzyskała kwalifikacje do prowadzenia lekcji przyrody, geografii. Ukończyła bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogikę.
Trzydziestosiedmioletni staż zawodowy w jednej placówce to nie tylko praca, to już niemal hobby. To emocjonalne związanie się ze szkołą, w której pani Ula spędziła wiele godzin poświęcając swój czas prywatny nie tylko na czynności służbowe ale przede wszystkim na bezpośredni kontakt z uczniem.
Uczniowie zawsze przez ten długi i twórczy okres, byli dla niej najważniejsi. Rozmowy, mobilizowanie młodych ludzi do działań społecznych i angażowanie ich w życie szkoły sprawiało jej ogromną satysfakcję.
Pani Ula na stałe wpisała się w historię szkoły i lokalnego środowiska. Przez lata swojej pracy rozbudzała zarówno wśród dzieci jak i dorosłych zamiłowania sztuką teatralną. Dzięki niej nie tylko uczniowie poznawali tajniki sztuki teatralnej i brali udział w warsztatach teatralnych. Jest autorką wielu scenariuszy przedstawień teatralnych. Zgromadziła wokół siebie zdolnych i chętnych do twórczego działania ludzi dorosłych, dla których występy na scenie stanowią świetną zabawę. Wyreżyserowane przez nią spektakle, pełne humoru, odnosiły sukcesy na przeglądach teatrów amatorskich, uświetniały lokalne uroczystości i spotkania seniorów. Podczas swojej kariery zawodowej wielokrotnie otrzymywała nagrody dyrektora szkoły, wójta.
Przez lata swojej pracy pani U. Płowucha wychowała wielu wartościowych i szlachetnych ludzi, będąc nie tylko nauczycielem, ale przede wszystkim wspaniałym człowiekiem. Na zawsze pozostanie w sercach wielu wychowanków, zgodnie ze słowami starożytnej poetki – Safony, mówiących, że „Dobrych ludzi nikt nie zapomina”.
Dyrektor Marzenna Stein podziękowała Pani Urszuli Płowucha za wieloletnią pracę, serce włożone w edukację i wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi. Życzyła delektowania się czasem wolnym na emeryturze i realizowania swoich marzeń i pasji.

Regina Schichter
 

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie