Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Zielinie za 2019r. opublikowane zostało na stronie bip.gzeas.strzeleczki.pl:
 

http://bip.gzeas.strzeleczki.pl/18/45/sprawozdania-finansowe.html


Programy
Projekt „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.

W ramach projektu Gmina Strzeleczki zorganizowała dla uczniów kl. V i VI Zielone Szkoły w Zamku w Mosznej. Wartość zadania: 75 900,00 zł, kwota dofinansowania 64 515,00 zł.

OGŁOSZENIE PSSE KRAPKOWICE - APLIKACJA "PIERWSZA POMOC"
Foto
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach informuje, że na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krapkowicach: pssekrapkowice.pis.gov.pl oraz w sklepie GOOGLE PLAY zamieszczona jest darmowa aplikacja przedstawiająca w sposób graficzny i tekstowy zasady udzielania pierwszej pomocy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w KrapkowicachW sklepie GOOGLE PLAY aplikacja jest dostępna pod hasłem PSSE Krapkowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach zachęca do skorzystania z powyższej aplikacji, gdyż pozwoli ona odpowiednio zareagować w trudnych sytuacjach, da poczucie pewności oraz pozwoli prawidłowo udzielić pierwszej pomocy.
 
 
Witryna wykorzystuje mechanizm ciasteczek (ang. cookies) w celach
sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Edycja strony www - oprogramowanie n4CMSRealizacja: new4mat.com Sp. z o.o.