Logo
Szkoła Podstawowa w Zielinie
47-370 Zielina, ul. Prudnicka 8
tel. 77 4668 488
  
 

SKW


Szkolne Koło Wolontariatu - SKW


Czym jest wolontariat?

  • wolontariat to świadoma i bezinteresowna pomoc innym, nawet obcym i nieznanym sobie osobom,
  • z łaciny oznacza: dobrowolny.

Kim jest wolontariusz?

  • wolontariusz to osoba, która dobrowolnie i świadomie, bez wynagrodzenia angażuje się w pracy na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Kto może zostać wolontariuszem?

  • wolontariuszem może zostać osoba, która dysponuje wolnym czasem i chce podarować go innym, której nie jest obojętne cierpienie ludzi i zwierząt.


Więc i TY możesz zostać wolontariuszem!