Charakterystyka innowacji
  
 
 
MYŚLOGRAFICZNY LEKTUROWNIK
 
We współczesnej szkole istnieje potrzeba wprowadzenia zmian, które pójdą w parze z potrzebami młodego pokolenia, rynku pracy, samorozwoju. Stąd też konieczność wprowadzenia na zajęciach edukacyjnych takich metod form pracy, które wyzwolą w uczniu i w nauczycielu motywację i pokłady kreatywnego podejścia do procesu dydaktycznego.

Myślografia to wizualizacja myśli, czyli sposób  na tworzenie notatek z lekcji czy streszczeń z książek. To też sposób na opracowanie wiedzy przed egzaminami. Metoda ta ma dwie podstawowe zalety pobudza kreatywność i ułatwia zapamiętywanie. Wykorzystanie tej metody jest niezwykle trafne, gdyż mózg człowieka lepiej reaguje na obraz niż treść. 

Nowatorskie spojrzenie na edukację to sposób uczenia się rozumiany jako działanie ucznia. Wprowadzenie podczas omawiana lektur graficznego sposobu zawartych w nich treści sprawi, że uczeń będzie chętnie uczestniczył w zajęciach i aktywnie brał w nich udział. Przyniesie to zmianę w sposobie postrzegania siebie jako ucznia, który z odtwórcy stanie się kreatywnym, samodzielnym i pełnym zapału twórcą swojego procesu kształcenia. 

Innowacja "Myślograficzny lekturownik" jest moją odpowiedzią na coraz mniejsze zainteresowanie uczniów książką, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego. 

Autorka i realizatorka innowacji: Anna Piecha

 
 
Witryna wykorzystuje mechanizm ciasteczek (ang. cookies) w celach
sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Edycja strony www - oprogramowanie n4CMSRealizacja: new4mat.com Sp. z o.o.